Palmclub logo  

Home | Nieuws | Reviews | FAQs | Tips | Shop | Channel Navigator | Nieuwsbrief | Forums

Review: OrbForms Designer

Door Gonny van der Zwaag Klik op de plaatjes voor een vergrote versie
Publicatiedatum: 28 augustus 2002

Update 19-12-2002:

OrbForms Designer 2.0.3 is uitgebracht.

Wil je zelf een Palm-applicatie ontwikkelen, maar ben je niet iemand die zomaar wat C-code uit de mouw schudt? OrbWorks heeft een ontwikkeltool uitgebracht waarmee programmeren voor het Palm-platform gemakkelijker wordt gemaakt: OrbForms Designer.
OrbWorks is vooral bekend van PocketC, een ontwikkeltool waarmee je op je desktop computer en zelfs op je Palm programma's in C kunt schrijven en compileren. Voor schaakliefhebbers heeft het bedrijf een schaakklok ontwikkeld, die je gratis kunt downloaden. De code van de schaakklok wordt als voorbeeld-project bij OrbForms Designer meegeleverd.

Alles in een

OrbForms Designer is een visuele ontwikkeltool die werkt volgens het WYSIWYG-principe: je ziet meteen hoe de applicatie eruit komt te zien. Dat wil overigens niet zeggen dat de tool geschikt is voor mensen die totaal geen programmeer-ervaring hebben. Voor het schrijven van bijvoorbeeld een event handler (de code die een gebeurtenis afhandelt) heb je wel wat inzicht in het gebruik van functies en variabelen nodig.

Wanneer je het programma opstart, zie je een venster zoals de afbeeldingen hierboven. In het midden zie je een nieuw project, rechts een gedeelte van een uitgewerkt voorbeeldproject.
Er zijn een aantal subvensters:

 • Visual Designer

  : hiermee ontwerp je de forms;
 • Project Browser:

  hier vind je alle elementen die deel uitmaken van het project, zoals forms en schermobjecten;
 • Property Viewer of Inspection Window

  : je ziet hier de eigenschappen van het geselecteerde object en kunt ze desgewenst aanpassen;
 • Source Code Editor

  : dit is de code waarin onder andere het afhandelen van events wordt geregeld;
 • Source Code Browser

  : hier zie je een overzicht van gedefinieerde functies en objecten.

Stappenplan

Het maken van een applicatie in OrbWorks bestaat uit zes stappen:
 • Open een nieuw project. Een project bundelt alle elementen samen die straks nodig zijn om de applicatie te maken, zoals schermen, functies, plaatjes en helpteksten.
 • Ontwerp de forms. Een form verschijnt straks in de applicatie als een apart scherm. Een form kan ook een popup-venster zijn, bijvoorbeeld een helpscherm of waarschuwing. In eerste instantie is er alleen een lege form. Met het visuele ontwerptool voeg je knoppen, keuzevakjes, labels, menubalken en dergelijke toe.
 • Voeg code toe voor het afhandelen van de events. Een event is een gebeurtenis die zich zou kunnen voordoen, bijvoorbeeld het tikken op een knop of het selecteren van een menu-optie.
 • Compileer het project. Hiermee worden de bronbestanden omgezet naar een werkende Palm-applicatie.
 • Test de applicatie op je eigen Palm of in de Palm Emulator. Zijn er problemen, dan pas je de bronbestanden aan en compileer je het project opnieuw. Met de demo-versie van OrbForms Designer kun je alleen in de Emulator testen.
 • De oplevering. Ben je tevreden, dan kun je je applicatie beschikbaar stellen aan anderen, bijvoorbeeld op Handango of PalmGear.

Functionaliteit

Het toevoegen van knoppen en andere schermobjecten gaat heel gemakkelijk. Als je in de Visual Designer op de rechter muisknop klikt, verschijnt er een keuzelijst met alle mogelijke schermobjecten (oftewel: controls). Je sleept het gekozen schermobject naar de gewenste plaats. Klik je nu met de muis op een schermobject, dan verschijnen de eigenschappen ervan in het inspectievenster, rechtsonder. Je kunt de eigenschappen naar eigen inzicht aanpassen.

C-achtige taal

De code moet worden gescheven in een procedurele, objectgeoriënteerde taal die op C/C++ lijkt, maar met een beperkte implementatie van objecten. Voor commentaar gebruik je // aan het begin van de regel en om de inhoud van een ander bestand op te nemen gebruik je #include, net als in C. Maar om een boodschap op het scherm te tonen gebruik je niet cout maar alert:

void zegHallo() {
   alert("Hallo");
}

Documentatie

De documentatie is zeer uitgebreid. Tijdens de installatie wordt een Windows-helpbestand geïnstalleerd, waarin je onder andere een handleiding vindt om snel van start te kunnen gaan, een tutorial met voorbeeldprojecten en een overzicht van de belangrijkste eigenschappen van de taal. Daarnaast vind je uitleg over het gebruik van add-ins en gadgets. Een gadget is een zelf-gedefinieerde control, die niet standaard in het PalmOS voorkomt, maar die je wel zou willen gebruiken. Een control is een schermobject, zoals een knop, schuifbalk of tekstveld. Wanneer je een gadget aanmaakt, moet je met behulp van methoden aangeven hoe specifieke events moeten worden afgehandeld.

Voorbeeldprojecten

In de tutorials worden drie projecten uitgewerkt. Om te beginnen natuurlijk de bekende "Hello World" applicatie, die simpelweg een boodschap op het scherm laat verschijnen. Vervolgens ga je aan de slag met een eenvoudige rekenmachine, waarmee je kunt optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. De handleiding neemt wat mij betreft nu iets te grote stappen. Na het plaatsen van de cijfer- en bedieningsknoppen op de form wordt medegedeeld dat er een functie doNumber is gemaakt die de besturing van de knoppen regelt. De functie kun je in de voorbeeld-directory terugvinden. Het was voor minder ervaren programmeurs handig geweest als de functie was toegelicht, of misschien zelfs stap voor stap was uitgelegd. Uiteindelijk moet je immers zelf in staat zijn soortgelijke functies te schrijven. Het maken van een About-scherm wordt vervolgens wel toegelicht, terwijl dat volgens mij het minst lastige gedeelte is.
De derde voorbeeldapplicatie is een enquete-programma dat je zou kunnen gebruiken voor een opinie- of marktonderzoek. Het bestaat uit twee schermen: op het eerste scherm worden persoonlijke gegevens ingevuld, op het tweede scherm wordt gevraagd naar de werksituatie. Voor elke geïnterviewde persoon wordt een record aangemaakt in een database. De records kunnen vervolgens worden geraadpleegd en gewijzigd. Bij deze voorbeeldapplicatie wordt meer uitleg gegeven, waardoor je met het nodige doorzettingsvermogen wel in staat moet zijn de applicatie na te maken.

Zelf aan de slag

Naast de voorbeeldprojecten uit het tutorial worden er nog een aantal andere voorbeeldprojecten meegeleverd. De makers van OrbForms raden aan om deze te hergebruiken bij het maken van een eigen applicatie. Zoals reeds is aangegeven, is ook de code van de schaakklok meegeleverd.
Bij het compileren heb je de keuze om een standalone applicatie of een applicatie met runtime te maken. Een standalone applicatie is 63kb groter dan een applicatie met runtime. De runtime OrbFormsRT.prc is 75kb, voor rekenintensieve toepassingen wordt de optionele library MathLib.prc (50kb) meegeleverd.
De demoversie van OrbForms geeft een goed beeld van de mogelijkheden van het programma. Er zijn wel een aantal beperkingen: je kunt alleen applicaties met runtime maken (dus niet standalone), je kunt maximaal twee forms in je applicatie opnemen en - de meest vervelende beperking - je kunt je applicatie uitproberen op de emulator. Installeren van zelfgemaakte applicaties op je Palm is er dus niet bij. Maar deze beperkingen zijn niet zodanig, dat ze het maken van de voorbeeldapplicaties in de weg staan. De demoversie stelt je voldoende in staat om OrbForms beter te leren kennen. Bij vragen en problemen kun je terecht op een van de forums op de OrbWorks-website. Je vindt er ook voorbeeldapplicaties van andere gebruikers.

Alternatieven

Er zijn andere visuele ontwikkeltools, zoals Satellite Forms en Pendragon Forms, maar beiden zijn nogal prijzig (respectievelijk $995 en $149). Bij Pendragon Forms moet daarnaast voor elke eindgebruiker apart betaald worden (ca. $30 tot $45 per gebruiker). Dit zijn prijzen die niet binnen het budget liggen voor hobby-programmeurs en alle anderen die van programmeren niet hun beroep hebben gemaakt.
Een beter alternatief is PDA Toolbox ($25), maar omdat in dit programma geen enkele regel code hoeft te worden geschreven zijn de mogelijkheden wat beperkter dan OrbForms Designer, waarin je wel naar hartelust (custom) code kunt toevoegen.

Conclusie

Maakt OrbForms het programmeren nu echt makkelijker? Vergeleken met puur C/C++-programmeren, zoals met de tools die Palm Inc. zelf beschikbaar stelt, is programmeren met OrbForms heel wat prettiger. Alleen al het feit dat je beschikt over een visueel ontwerptool, waardoor je al vroeg kunt zien hoe je applicatie eruit komt te zien, werkt stimulerender dan een verzameling tekst waarvan je het resultaat pas na compilatie kunt bekijken. Programmeren in C vind ik monnikenwerk, maar met een tool als OrbForms Designer is het wel te doen.

Verbeterbaar

 • Meer uitleg bij de tutorials
 • Geen 100% C-code, waardoor je een soort dialect dreigt aan te leren

Pluspunten

 • Overzichtlijke schermindeling
 • Uitgebreide documentatie
 • Betaalbaar in vergelijking met dure tools als Satellite Forms

Gegevens over OrbForms Designer

 • Ontwikkeld door: OrbWorks, Inc
 • Geteste versie: 1.1.2
 • Geschikt voor: Windows 95/98/ME of Windows NT4/2000/XP
 • Benodigd PalmOS: versie 3.0 of hoger
 • Overige benodigdheden: een PalmOS handheld of Palm Emulator en de OrbForms runtime engine (OrbFormsRT.prc)
 • Prijs: $85
 • Verkrijgbaar bij: OrbWorks, Inc

Verder lezen

Discussie/vragen

Discussie en/of vragen over dit review via de forums

Relevante links

Als je dit een leuk review vond, ben je misschien ook geïnteresseerd in:

Vragen, opmerkingen of discussie?

Via deze thread in het forum

Home | Nieuws | Reviews | Tips | Shop | Channel Navigator | Nieuwsbrief | Forums

© Copyright Nederlandse Palmclub Stichting   Over deze site

iCulture | Alles over Google Android