Palmclub logo  

Home | Nieuws | Reviews | FAQs | Tips | Shop | Channel Navigator | Nieuwsbrief | Forums

Review: Pylon Pro: Lotus Notes op je Palm

Door Alfons van Tongeren Klik op de plaatjes voor een vergrote versie
Publicatiedatum: 28 november 2000Dit artikel gaat over de mogelijkheden die Pylon Pro biedt om custom Lotus Notes applicaties op je Palm te gebruiken. De standaard toepassingen als email, calendar, adressen en to-do, slaan we over. Eerst een uitleg over Pylon Pro als Lotus Notes client, een uitleg over de werking en enkele praktijkcases.

Een Palm wordt hoofdzakelijk gebruikt voor persoonlijke informatie. Bijvoorbeeld 'mijn' agenda, mijn todo-lijst, mijn adressenbestand. In ons bedrijf hebben we geconcludeerd dat naarmate het gebruik van de Palm toeneemt de behoefte verschuift van persoonlijke informatie naar gedeelde informatie. Er ontstaat een behoefte aan het gebruik van 'onze' informatie.

Als een bedrijf gebruik maakt van een Lotus Notes infrastructuur dient deze om een aantal processen te ondersteunen. Er wordt een grote hoeveelheid gegevens in Lotus Notes opgeslagen. Door het replicatiemechanisme van Lotus Notes (synchronisatie tussen clients en server) zijn alle applicaties in principe geschikt voor mobiel gebruik, en dus eenvoudig naar de Palm te porteren. Indien de Lotus Notes client beschikbaar zou zijn op de Palm zou de Palm eenvoudig onderdeel kunnen uitmaken van middels Lotus Notes geautomatiseerde processen.

Pylon Pro kan gezien worden als een eenvoudige Lotus Notes client. Het heeft beperkte technische mogelijkheden, maar weet hiermee toch een groot deel van de functionaliteit van de Lotus Notes applicatie op de Palm beschikbaar te stellen. In dit artikel zal ik eerst uitleggen hoe Pylon Pro werkt, naar aanleiding van de werking geef ik enkele praktijkvoorbeelden. Vervolgens kom ik met een conclusie.

Werking


Pylon Pro wordt geinstalleerd op de Palm en in de Lotus Notes client op de PC. Standaard wordt, email, calendar, adressen en todo gesynchroniseerd. Daarnaast is het mogelijk om andere (custom) Lotus Notes databases te selecteren die gesynchroniseerd worden met de Palm. Het configureren van Pylon Pro wordt is een geintegreerd onderdeel van de configuratie van de Lotus Notes client.
Voor de custom Lotus Notes applicaties wordt op de Palm een Pylon Pro client geinstalleerd. Deze Pylon Pro client heeft een workspace met hetzelfde uiterlijk als de Lotus Notes workspace. Hierdoor is het gebruik direct vergelijkbaar met het gebruik in Lotus Notes op de PC.

Het configureren van een custom Lotus Notes database gebeurt heel eenvoudig. In het configuratiescherm kies je een database. Vervolgens kies je een Lotus Notes View (tabel) en een Lotus Notes Form (formulier). Alle gegevens uit die View worden nu gesynchroniseerd met de Palm, beide richtingen. Op de Palm worden ze getoond middels het geselecteerde Form, met dezelfde opmaak en inclusief Help-functionaliteit. Het is meestal mogelijk een bestaande View en een bestaand Form zonder aanpassingen te gebruiken voor de synchronisatie met de Palm. Ik raad echter aan om een Lotus Notes applicatie eerst 'Palm-enabled' te maken. Dit betekent dat een ontwikkelaar in Lotus Notes een View en een Form speciaal voor de palm aanmaakt. Dit maakt het beheer van de Lotus Notes applicatie meer zuiver en kan er optimaal van de functionaliteit van Pylon Pro gebruik gemaakt kan worden.

Pylon Pro interpreteert enkele zaken op een andere wijze dan de Lotus Notes client dat doet omdat de userinterface van de Palm anders is. Enkele in het oog springende zaken zijn:

  • In Lotus Notes kan een view bestaan uit een boomstructuur, waarbij door het openklappen van onderdelen naar informatie gegraven kan worden. Dit kan niet in Pylon Pro, maar het is wel mogelijk deze informatie onder te verdelen in Palm categories. Hiervoor wordt de standaard functionaliteit die ook in het adresssenboek beschikbaar is gebruikt (personal/business/all etc.)
  • Lotus Notes kan gebruik maken van zgn. Rich-text velden. Hierin kunnen bestanden meegestuurd worden (attachments), kunnen plaatjes ingevoegd worden en kan de opmaak van de tekst door de gebruikers geregeld worden. Deze functionaliteit heeft de Palm niet.
  • In Pylon Pro heeft ieder formulier een Note voor het invoeren van meerdere regels tekst. Daarnaast heeft ieder formulier een Image. Dit kan gebruikt worden voor het bijvoegen van een tekening of handtekening. De Note en de Image kunnen gesynchroniseerd worden met Rich text velden in Lotus Notes.
  • Pylon Pro heeft geen mogelijkheid tot rekenen. Het is niet mogelijk om logica in Pylon Pro te maken. In Lotus Notes zullen vaak controles toegepast worden. Dit is niet mogelijk in Pylon Pro. De Palm wordt dus puur voor het invoeren en tonen van gegevens gebruikt. Door dit gebrek aan logica is het dus ook mogelijk gegevens in te voeren die in Lotus Notes afgevangen zouden worden. Controles en afhankelijkheden tussen gegevens worden in Lotus Notes na synchronisatie alsnog uitgevoerd.
  • Iedere Pylon Pro database heeft de beschikking over één View en één Form. Lotus Notes databases bestaan meestal uit meerdere tabellen. Om over meerdere tabellen uit een Lotus Notes database op de Palm te beschikken maak je meerdere databases in Pylon Pro. Het is in Pylon Pro mogelijk koppelingen te leggen tussen meerdere databases. Dit wordt gebruikt voor het opzoeken van gegevens uit een andere tabel.
  • Voor het synchroniseren met Lotus Notes wordt het bestaande Lotus Notes id en de Lotus Notes API's gebruikt. Dit betekent dat het in Pylon Pro niet mogelijk is over andere gegevens te beschikken of te bewerken dan middels de Lotus Notes client mogelijk zou zijn. Het volledige autorisatiemodel van Lotus Notes blijft overeind staan.

Voorbeeldtoepassingen

Relatiedatabase
Een bestaande Lotus Notes relatiedatabase werd Palm-enabled. Hierdoor komen de belangrijkste relatiegegevens mobiel op de Palm beschikbaar. Deze gegevens kunnen direct bijgewerkt worden.
Relatiegegevens bestaan uit bedrijven, kontaktpersonen en bezoekrapporten. Aangezien de Palm per database maar over één tabel beschikt is gekozen voor de tabel met kontaktpersonen, omdat deze de meest gebruikte gegevens bevat. Bij de kontaktpersoon worden aantekeningen gemaakt. Deze aantekeningen worden later in Lotus Notes in een bezoekverslag uitgewerkt.

Urenverantwoording
Voor de facturering en inzicht in de voortgang van projecten worden uren in een urenregistratiedatabase in Lotus Notes bijgehouden. Ook deze database is Palm-enabled. Naast de tabel met urenregistratieformulieren moest ook de tabel met projecten op de Palm geinstalleerd worden. Beide tabellen zijn gekoppeld om een project te kunnen selecteren bij een urenformlier. De applicatie op de Palm heeft slechts een registratiefunctie. Het is niet mogelijk totaaloverzichten per project te genereren. Het berekenen van totaal-uren gebeurt zodra de gegevens in Lotus Notes beschikbaar komen. Dit vereist op dit moment nog een handmatige aktie.

Planning/Leads
Om inzicht te houden in de voortgang van leads en het inplannen van projecten te ondersteunen is de bestaande planningdatabase Palm-enabled. De functie van de database is het bijhouden van het voortgangsverslag van de Leads, zodat deze gegevens voor collega's beschikbaar zijn en overgenomen kunnen worden. Zodra een Lead van status verandert (verandert van Lead in Project) verschijnt deze op de Palm in een andere category of file. In Lotus Notes zal deze in dezelfde view blijven bestaan onder een ander hoofdstuk dat opengeklapt kan worden.

Dit waren enkele succesvolle praktijkvoorbeelden van Pylon Pro waarbij het als onderdeel van een bestaand geautomatiseerd proces functioneerde. Ik ben graag bereid om op verzoek het gebruik te demonstreren.

Conclusie


Pylon Pro is een hulpmiddel waarmee op zeer eenvoudige wijze volwassen applicaties voor de Palm ontwikkeld kunnen worden. Het gebruik van de databases op de Palm is heel eenvoudig om ze enerzijds duidelijk als Lotus Notes applicatie herkenbaar zijn anderzijds de userinteface van de Palm gebruiken. Pylon Pro werkt het meest optimaal voor het registreren en raadplegen van informatie. Pylon Pro kan niet gebruikt worden voor applicaties met behoefte aan een specifieke userinterface of business logica.

Meer informatie
Homepagina

Relevante links

Als je dit een leuk review vond, ben je misschien ook geïnteresseerd in:

Vragen, opmerkingen of discussie?

Bezoek eens ons forum.

Home | Nieuws | Reviews | Tips | Shop | Channel Navigator | Nieuwsbrief | Forums

© Copyright Nederlandse Palmclub Stichting   Over deze site

iCulture | Alles over Google Android