Palmclub logo  

Home | Nieuws | Reviews | FAQs | Tips | Shop | Channel Navigator | Nieuwsbrief | Forums

Review: Keyboard hacks: Oplossingen voor slimme tekstinvoer

Door Wilbert Scheer Klik op de plaatjes voor een vergrote versie
Publicatiedatum: 21 maart 2000


Fitaly

Graspeedy

Keyboard hack

Keyboard Hack

MagicTekst Hack

MagicTekst Plugin

De toepassingen van een Palm zijn vele. Waar de n het apparaat als organizer gebruikt, ligt bij de ander de nadruk op internettoepassingen. Een veel gebruikte toepassing is de invoer van tekst. In de standaard memopad kunnen kleine, korte teksten worden ingevoerd. Voor grotere teksten, zoals dit review, biedt SmartDoc een oplossing in combinatie met een extern toetsenbord, zoals GoType! Niet iedereen wil echter op stap met zo'n extra accessoire en kan toch wel wat invoergemak gebruiken. Wie gegevens op de Palm invoert via Graffiti zal ongetwijfeld wel eens zijn/haar toevlucht hebben gezocht bij het virtuele hulptoetsenbord. De layout hiervan is gelijk aan de gebruikelijke QWERTY-layout en veel gebruikers kunnen hier goed mee uit de voeten. En toch is invoer via dit toetsenbordje vanwege de kleine toetsjes erg lastig. Voor andere, meer geavanceerde tekstinvoer zijn er gelukkig allerlei programmaatjes uitgebracht.

Keyboard Hack

Keyboard Hack biedt een alternatieve layout voor het virtuele toetsenbord, die dichter in de buurt komt van een fullsize toetsenbord dan hetgeen standaard bij de Palm wordt geleverd. De toetsen zijn iets kleiner uitgevallen. Het numerieke keypad is steeds in beeld. Voor internationale tekens moet er geschakeld worden naar een ander keypad. Dan blijft wel het numerieke in beeld. Naar keuze kan het toetsenbord met 'abc' of '123' worden geactiveerd. De niet-gekozen optie blijft beschikbaar voor het normale soft-toetsenbord. Een andere optie is om de regels waarop de letters worden weergegeven te onderlijnen of juist helemaal weg te halen. Dit laatste is om de leesbaarheid te bevorderen. In de praktijk werkt Keyboard Hack vrij aardig. Wel is het even wennen aan het kleiner formaat van de toetsen, maar daarentegen is er meer ruimte voor tekst zichtbaar en hoeft er niet te worden geschakeld naar de numerieke toetsen. Keyboard Hack is shareware en kost $5,95. Meer informatie is te vinden op http://palm.pair.com/palmkeyb.html.

Fitaly

Een hack van hele andere aard luistert naar de naam Fitaly. Het vervangt eveneens het hulptoetsenbord, maar met een totaal andere indeling. De maker ervan beweert dat de toetsen zodanig zijn gepositioneerd, dat met de stylus vijftig woorden per minuut kunnen worden ingevoerd. Fitaly wordt op dezelfde manier als het standaardtoetsenbordje geactiveerd. Het verschil met de standaardoplossingen en de andere hier genoemde hacks, is dat Fitaly floating werkt. Dat is heel handig. Als je tekst invoert waarbij de cursor onderin staat, wordt Fitaly automatisch bovenin geplaatst. Wanneer de cursor naar boven wordt verplaatst, schuift het Fitaly-scherm netjes weer naar onderen. Ook kan het Fitaly-toetsenbordje met de stylus worden 'opgepakt' en elders gepositioneerd. Gebruikers met een beetje doorzettingsvermogen kunnen met Fitaly inderdaad tijdwinst behalen. De veelgebruikte letters, zoals de 'e', 'a' en 'n' zitten namelijk direct onder stylusbereik, waardoor er weinig bewegingen hoeven te worden gemaakt. Wanneer je iedere dag achter een PC zit en daarom helemaal verknocht bent aan QWERTY is 'FITALY' behoorlijk wennen. Het komt in ieder geval aan op motivatie bij de gebruiker. Gelukkig is er een proefversie voor dertig dagen beschikbaar om zelf de proef op de som te nemen. Het programmaatje kost 25 dollar en meer informatie is beschikbaar op http://www.fitaly.com/palm/palmfitaly.htm.

Graspeedy

Bij Graspeedy wordt er geen toetsenbord vervangen, maar het invoergedeelte voor Graffiti wordt opnieuw ingedeeld. Standaard is er voor tekst ongeveer twee keer zoveel ruimte als voor getallen. Bij Graspeedy wordt Graffiti-invoerscherm in drie%n gedeeld, waarbij het linker (tekst-) gedeelte in twen wordt gesplitst. Rechts worden dan hoofdletters ingevoerd en links kleine letters. Desgewenst kunnen de gebieden in breedte worden aangepast. In de praktijk ook even wennen, aangezien de ruimte bij het invoeren ietwat beperkt wordt. Je kunt je afvragen of deze manier van werken wel tijdwinst oplevert. Immers, invoer van hoofdletters na punten, aan het begin van een zin, is bij de Palm al geautomatiseerd. Voor iemand die veel hoofdletters in teksten gebruikt (zoals bij Duitse teksten het geval is), is dit zeker een hele handige utility. De prijs van $ 4.95 is belachelijk laag. De maker vermeldt nog dat dit de minimale prijs is om van de registratiediensten van PalmGear gebruik te mogen maken... Meer informatie op http://ourworld.compuserve.com/homepages/mcdan/graspeedy.html.

MagicText Hack

Nog een hack, maar n die samenwerkt met een programma dat naar dezelfde naam luistert. Eerst het programma. Met MagicText is het mogelijk met heel snel in teksten te knippen en te plakken. Door enkel, dubbel of driedubbel met de stylus te 'tikken' kan respectievelijk een woord, paragraaf of de gehele tekst worden geselecteerd. Daarnaast kan de geselecteerde tekst naar een anders positie worden gesleept en daar neergezet worden. Met name voor gebruikers die de Palm veelvuldig voor het bewerken van teksten gebruiken, is dit een hele handige optie. De hack zit 'm in de mogelijkheid om op ieder gewenst moment allerlei acties te kunnen uitvoeren. Zo kan op ieder ogenblik een hotsync worden uitgevoerd of heel eenvoudig de datum en tijd in een tekst worden ingevoegd. Of het encrypten van een bepaalde tekst, het wisselen naar hoofdletters en andersom, telefoonnummers opzoeken, een mailtje sturen naar een geselecteerd mailadres in een tekst, enzovoort. Sommige plugins, zoals Dice (kop of munt) lijken wat overdreven, maar er zitten zeker een aantal bruikbare bij. Het programma kost $17,95 en is verkrijgbaar via http://www.synsolutions.com/software/magictext/.

Diverse kleine hacks

CaseToggle Hack

Een eenvoudige hack, waarmee snel een woord volledig in kapitale letters, woord volledig in niet-kapitale letters, of woord met een hoofdletter vooraan gezet kan worden. Het werkt heel makkelijk. In een woord naar links of naar rechts met de stylus dubbel 'tikken' levert de bovengenoemde wisselingen op. Probeer het eens uit!

MiddleCaps Hack

Deze hack heeft wat weg van het eerder genoemde Graspeedy. Met deze hack is het mogelijk om het Graffity-invoerscherm voor opnieuw in te delen. Met deze hack kan alleen het alfanumerieke invoerdeel ('abc') worden ingedeeld. Ook kan er een lijn gedefinieerd worden, als tijdens invoer deze lijn wordt overschreden, wordt er een hoofdletter gemaakt. Dit maakt het handiger dan Graspeedy. Ander opties die ingesteld kunnen worden: uitschakelen van automatische hoofdletter aan het begin van een nieuwe zin. En het uitschakelen standaard-toetsenbord.

MyGlyphs Hack

Met deze hack kunnen een aantal Graffiti-karakters anders gedefinieerd. De auteur heeft namelijk ervaren dat Palm Graffity niet altijd even logisch werkt. MyGlyphs heeft nu een oplossing voor vier verschillende tekens: de 'r' wordt nu als een gewone 'r' geschreven (een ondersteboven Graffiti-f), een 'd' wordt nu meer een halve cirkel, een 'd' zonder verticale streep. Dit om de 'd' makkelijker van de 'p' te onderscheiden. De 'q' lijkt nu meer op de gewone 'q' (een grafiti '9' maar dan op het alfanumeriek gedeelte).

Keyb+Graffiti

Wanneer je bij een Palm de hulp van het standaard toetenbord inroept, wordt Graffity automatisch uitgeschakeld. Soms is dit niet wat je zou willen. Keyb+Graffiti maakt het mogelijk om terwijl het virtuele toetsenbordje 'open' staat, ook via grafiti tekst in te voeren. Het is bijvoorbeeld erg handig om de internationale tekenset via het toetsenbordje in te voeren en de andere tekens via Graffiti.

Deze laatste hacks zijn allen freeware en verkrijgbaar via http://shiva.di.uminho.pt/~rco/pilot.html.

Relevante links

Als je dit een leuk review vond, ben je misschien ook geïnteresseerd in:

Vragen, opmerkingen of discussie?

Bezoek eens ons forum.

Home | Nieuws | Reviews | Tips | Shop | Channel Navigator | Nieuwsbrief | Forums

© Copyright Nederlandse Palmclub Stichting   Over deze site

iCulture | Alles over Google Android