Home | Reviews | Tips | Shop | Top 10 | Channel Navigator | Nieuwsbrief | Forums
De Palmclub Enquête
Door Bestuur Palmclub (feedback@palmclub.nl)

De Palmclub is de grootste Palm-community in Nederland en een van de grootste in Europa. Toch weten we van al die duizenden bezoekers van de Palmclub-website maar heel weinig. Sommige bezoekers hebben hun woonplaats of type Palm ingevuld in hun forumprofiel, maar dat is niet verplicht. Daarom hebben we een enquête gemaakt, waarmee we willen evalueren hoe onze website wordt gewaardeerd en wie er gebruik van maken. Hoe vaak kom je op de website, wat vind je van de reviews? En wie ben je zelf?
Jong, oud? Beginner of ervaren? Hoe vaak koop je Palm-spullen? Gebruik je je Palm zakelijk of privé?

Prachtig prijzenpakket
Het invullen van de enquête kost ongeveer een kwartier tot twintig minuten. Doe mee, want je maakt kans op prachtige prijzen!

Aangezien wij dit prijzenpakket niet zelf kunnen bekostigen, hebben een aantal bedrijven hun medewerking verleend aan deze enquête. Onze dank daarvoor is groot! In ruil voor de door hun beschikbare prijzen ontvangen zij de anonieme, statistische gegevens van de enquête-uitslag. Dit houdt in dat niet uw naam-, adres-, e-mail- en woonplaatsgegevens aan de bedrijven kenbaar wordt gemaakt. Deze laatste gegevens zijn alleen bedoeld voor de administratieve afhandeling van de gewonnen prijzen. Uw privacy is voor ons een hoog goed, zoals u ook kunt lezen in onderstaand privacy-statement.

De enquête stopt 15 oktober. Na deze datum zal het niet meer mogelijk zijn om deel te nemen en kun je dus ook geen kans meer maken op bovenstaande prijzen!

Het is mogelijk om tussentijds te stoppen met de enquête en later verder te gaan waar je gebleven bent. Kies daarvoor dan weer de link hieronder. Alleen als de enquête helemaal ingevuld is ding je mee naar het prijzenpakket!

Rest ons nog je veel plezier met de enquête te wensen, en bij voorbaat hartelijk dank voor je medewerking!

Privacy Statement
De Nederlandse Palmclub Stichting respecteert de privacy van de mensen die deze enquête invullen. De bescherming van alle door u ingevulde gegevens vindt de Nederlandse Palmclub Stichting dan ook zeer belangrijk. Persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De Nederlandse Palmclub Stichting houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de (nieuwe) Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Door het invullen van deze enquête geeft u het recht aan de Nederlandse Palmclub Stichting om de door u ter beschikking gestelde gegevens op te nemen in een bestand, om in de eerste plaats aan de hand hiervan de doelstelling van de Nederlandse Palmclub Stichting beter te kunnen verwezenlijken. Verder zullen enkel en alleen de statistische gegevens afgeleid uit dit bestand ook aan derden beschikbaar worden gemaakt. Directe persoonsgegevens, of NAW-gegevens, zullen nimmer kenbaar worden gemaakt. Gegevens welke aan derden bekend gemaakt zijn, zijn geanonimiseerd en zullen in geen geval herleidbaar zijn tot een bepaalde persoon.

Wil je iets kwijt over de enquête?
Op- en/of aanmerkingen kun je zoals altijd kwijt in de forums

Home | Reviews | Tips | Shop | Top 10 | Channel Navigator | Nieuwsbrief | Forums

Laatst gewijzigd:     Printvriendelijke versie